Integralny Program Profilaktyki
Moduł Równowaga Mentalna i Emocjonalna

Trening Uważności Mindfulness

Stres jednym z podstawowych czynników chorobotwórczych, istotnym m.in. w etiologii raka.
Jego wpływ na naszą odporność i genetykę ilustrują badania naukowe:

„Stres oraz stany emocjonalne związane z depresją, lękiem, zespołem stresu pourazowego a także zaburzenia snu są związane z obniżeniem czynności układu odpornościowego.”

– Ironson, 1997; Irvin, 1990, 1994; Linn, 1981

„Wpływ stresu rejestrowany jest nie tylko na poziomie organizmu i komórki, ale też na poziomie genu: stres upośledza procesy naprawcze DNA.”

– Kiecolt-Glaser, 1985

Z badań nad stresem wynika, że ogromny wpływ na jego subiektywne odczuwanie ma autostres, na który składa się m.in. tendencja do zagrażającej interpretacji rzeczywistości czy brak uważności.

W obecnym świecie stres bardzo rzadko jest związany z fizycznym zagrożeniem. Jego głównym źródłem jest umysł i relacje z innymi. Umysł zużywa ogromne ilości energii, nieustannie pochłaniając naszą uwagę, a jednocześnie generuje wiele negatywnych emocji, które odbierają nam energię i obniżają sprawność działania układu immunologicznego.

Codzienne życie jest pełne docierających do nas informacji, które nieustannie absorbują naszą uwagę. Skutkiem tego nasza uwaga jest skierowana na zewnątrz i rozproszona. Wówczas nasza świadomość tego, co dzieje się w umyśle jest bardzo ograniczona. Przestajemy być świadomi tego, ze nadajemy znaczenie otaczającej rzeczywistości, interpretując ją w nawykowy sposób, że mentalnie przebywamy w przeszłości lub w przyszłości, tracimy kontakt ze swoimi emocjami, ciałem i z duszą. Nasza energia, podążając za uwagą, jest rozproszona i brak jej świadomie nadanego kierunku. Wszystko to zaburza wewnętrzną równowagę i powoduje ogromne straty energetyczne.

Od wieków Mistrzowie różnych ścieżek badali mechanizmy funkcjonowania umysłu, korzystając z samoobserwacji w praktykach medytacyjnych. W XX w. prof. Jon Kabat – Zinn wprowadził medytację do psychoterapii, wyjmując ją z kontekstu religijnego i nadając praktyce nazwę Mindfulness. Dzięki temu dzisiaj możemy w sposób świecki zgłębiać tajniki umysłu, jego wpływ na emocje i doznania w ciele, rozpoznając nawykowe wzorce. Praktykując uważność uczymy się sprowadzać naszą uwagę do „tu i teraz” i kierować ją do wewnątrz, na nasze bieżące doświadczenie. Trenujemy umiejętność intencjonalnego skupiania uwagi na wybranym punkcie koncentracji i przywracania jej do tego punktu. Poprzez to ćwiczymy zdolność świadomego sterowania naszą uwagą i focusowania jej na wybranym obiekcie czy procesie. Dzięki temu odzyskujemy ogromne ilości energii, którą możemy skupić, jak w soczewce i mądrze ukierunkować, karmiąc nią to, czego pragniemy w swoim życiu i pokonując dzięki niej przeszkody. Stajemy się jak surfer, który umiejętnie wykorzystuje energię wiatru, by płynąć tam, dokąd chce, wkładając w to minimum wysiłku.

Kierując swoją uwagę na własne wnętrze, karmimy siebie energią, coraz lepiej poznając siebie, coraz bardziej siebie akceptując i stając się w pełni tym, kim naprawdę jesteśmy.

Rozwijamy w ten sposób swoje najgłębsze ludzkie zasoby, wzmacniając odporność nie tylko na choroby, ale też na życiowe wyzwania i ciosy oraz podnosząc swoją jakość życia i poszerzając świadomość.

Prowadząca:

Monika Anna Popowicz – pedagog, terapeutka, psychoonkolog, coach ACC ICF, nauczycielka jogi i medytacji, liderka jogi śmiechu, trener, absolwentka fakultetu „Jak radzić sobie ze stresem” (Wojciech Eichelberger) w ramach Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Wieloletnia współpracowniczka Wojciecha Eichelbergera w Instytucie Psychoimmunologii IPSI, gdzie prowadziła szkolenia, warsztaty i grupy stacjonarne oraz coaching w oparciu o program „8xO”.
Założycielka Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” gdzie od 2004 r. prowadzi terapię psychoonkologiczną, warsztaty, treningi uważności i coaching dla osób chorych na raka i ich bliskich.
Dzięki praktyce zdrowego stylu życia, jogi i medytacji oraz ciągłej pracy nad sobą jest pierwszą kobietą w swojej kobiecej linii, która jest wolna od raka piersi.