Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom i firmom, które dzięki swojemu osobistemu zaangażowaniu i pomocy finansowej wspierają naszą działalność.

 

Honorowy tytuł Przyjaciela Fundacji otrzymali:

 • Sylwester Ambroziak
  Mirek Antoniewicz
  Anna Apps (redaktor naczelna Magazyn VILLA)
  Artinfo.pl
  Art Transporter
  Stanisław Baj
  Maciej Bąkowski
  Marek Belczyk
  Ewa Bem
  Joanna Bernacka
  Alicja Bielawska
  Agata Bogacka
  Anna Bogdańska
  Jan Bogdański
  Stanisław Brach
  Elżbieta Brzozowska
  Dorota Buczkowska
  Małgorzata Bundzewicz
  Business Woman & Life
  Jolanta Caban
  Centrum Kultury Łowicka w Warszawie
  Arkadiusz Chmurzyński
  Cezary Chojnowski
  Paulina Chylewska
  Maciej Ciunowicz
  Lakonia Cyrulik
  Henryk Czerski
  Agnieszka Czubak
  Wojciech Ćwiertniewicz
  Paweł Dąbrowski
  Daniel del Rosal Garcia
  Paweł Deląg
  Józef Izydor Dobrowolski
  Patrycja Dołowy
  Tomasz Dominik
  Grzegorz Duda
  Edyta Dzierż
  Barbara Dzięcioł
  Eden SPA
  Anna Forycka-Putiatycka
  Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
  Małgorzata Gajewska
  Józef Gazda
  Przemysław Głowacz
  Katarzyna Groniec
  Magdalena Hajnosz
  Ilona Herc
  Łukasz Huculak
  Dorota Ignatowicz-Woźniakowska
  Karolina Jakubowska
  Paweł Jakubowski
  Wojciech Kaczorowski
  Malka Kafka
  Rafał Kamecki
  Kancelaria LSW
  Rafał Karcz
  Katedra Konserwacji Starych Druków i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
  w Warszawie
  Katedra Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych ASP
  w Warszawie
  Magda Kazimierska
  Janusz Kęska
  Michał Korpusik
  Małgorzata Kosiec
  Andrzej Tadeusz Kotkowski
  Elżbieta Kowalska
  Aleksandra Kozak
  Anna Kruszak
  Maria Kurpik
  Ewa Kuryluk
  Viola Kuś
  Magdalena Laskowska
  Henryk Laskowski
  Piotr Lengiewicz
  Magdalena Limbach
  Edward Lutczyn
  Krzysztof Łozowski
  Jacek Łydżba
  Magazyn Najwspanialsze
  Jacek Maślankiewicz
  Franciszek Maśluszczak
  Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
  Marian Mieleszkiewicz
  Magdalena Mikos
  Michał Milowicz
  Eugeniusz Minciel
  Dariusz Mlącki
  Beata Murawska
  Muzeum Narodowe w Warszawie
  Grażyna Niezgoda
  Danuta Niklewicz
  Zbigniew Nowosadzki
  Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada”
  Rafał Olbiński
  Piotr Onikki-Górski
  Włodzimierz Orzeł
  Krzysztof Pająk
  Jan Pamuła
  Anna Pawlak
  Andrzej Pągowski
  Paweł Pierściński
  Aleksandra Plucińska
  Marta Pokorska
  Marcin Potoczny
  Pracownia Technik i Technologii ASP w Warszawie
  PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.
  Anna Edyta Przybysz
  Magda Raczko
  Radio Kolor
  Tamara Richter
  Ewa Rodak-Mencel – Magazyn E!stilo
  Joanna Rudziejewska
  Stanisława Rudziejewska
  Christoph Schulz
  Sens – miesięcznik
  Marta Siczek
  Saida Siczek
  Kamil Sipowicz
  Kamila Sitak
  Teresa Starzec
  Andrzej Stroka
  Andrzej Strumiłło
  Jolanta Szymańska
  Świat Elit
  Andrzej Świderski
  Marek Święcki
  Jerzy Treit
  Eugeniusz Tukan-Wolski
  TVP Kultura
  Robert Tyc
  Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
  Michał Warecki
  Dorota Wellman
  Krzysztof Wierzchowski
  Joanna Wiszniewska-Domańska
  Olga Wolniak
  Aleksandra Wronowska
  Aleksandra Wróblewska-Zgórzak
  Wydawnictwo Business Magazine Manager
  Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w W-wie Pracownia Technologii i Kopii
  Zespół „Muzykoterapia”
  Zwierciadło
  Andrzej Żurek

Tytuł Sponsora Fundacji otrzymali:

 • Aegon Polska
  Business Centre Club
  FOODDESIGNERS
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  Kancelaria Prawna Leśnodorski, Ślusarek & Wspólnicy
  Studio BANK