To forma pracy przeznaczona dla osób, które zaakceptowały już, że zachorowały i chcą opracować i zrealizować swój indywidualny model powrotu do zdrowia lub wprowadzić zmiany w swoim stylu życia, służące zdrowieniu. Coaching jest skoncentrowany na poszukiwaniu twórczych rozwiązań, zgodnych z wartościami uczestnika i wprowadzaniu ich w życie. Coach towarzyszy osobie chorej w stworzeniu własnej, niepowtarzalnej wizji zdrowia i drogi do niego, uwzględniającej nie tylko leczenie medyczne, ale też takie aspekty życia jak odżywianie, ruch fizyczny, wsparcie społeczne, ważne relacje, duchowość, odpoczynek i zabawa. Proponuje choremu udział w osobistym doświadczeniu, które pomaga mu określić cele i wykreować pożądane zmiany. Zadaniem tej pracy jest też budowanie motywacji i zaangażowania uczestnika w realizację jego celu.

Na głębszym poziomie coaching może służyć odkrywaniu swojej życiowej misji, ścieżki zgodnej z głębokimi wartościami i pragnieniami serca. Z tego miejsca uczestnik kreuje nowe cele i poszukuje najlepszych możliwych rozwiązań dla ich realizacji. Ten sposób pracy jest przeznaczony dla osób, które przeszły już etap leczenia, dopełniły procesu przystosowania do choroby i są w stanie dokonać „pozytywnego przewartościowania”. Dzięki temu są gotowe zobaczyć w chorobie impuls do zmiany życia, by cieszyć się jego pełnią.