Projekty z dotacji publicznych:

  1. Zadanie publiczne w zakresie rehabilitacji dotowane przez Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu M. St. Warszawy w ramach programu „Indywidualna pomoc psychoterapeutyczna dla osób chorych na nowotwory oraz ich bliskich” (09-12.2005).
  2. 09.2006-12.2007r. realizacja zadania publicznego „Wspieranie programów innowacyjnych” w ramach Programu Rządowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, projekt „Terapie wspomagające powrót do zdrowia dla osób chorych na nowotwory i ich bliskich”.
  3. 06. – 12.2008 r. realizacja projektu „Zwrotnik Życia. Terapie wspomagające proces zdrowienia dla osób chorych na nowotwory i ich bliskich” w ramach zadania publicznego współfinansowanego z Programu Rządowego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  4. 08-11.2010 realizacja zadania „Aktywni z chaRAKterem” w obrębie projektu systemowego „Integracja dla samodzielności” realizowanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ze środków EFS w ramach PO KL. Kwota dotacji 134 904 PLN, ilość uczestników 30 osób.
  5. 07-11.2011 realizacja zadania „Aktywni z chaRAKterem 2” w obrębie projektu systemowego „Integracja dla samodzielności” realizowanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ze środków EFS w ramach PO KL. Kwota dotacji 126 115 PLN, ilość uczestników 29 osób.