WYKŁAD jest częścią Integralnego Programu Profilaktyki „Równowaga dla Zdrowia”, projektu realizowanego we współpracy z Studio Sante
Moduł Równowaga w Ruchu

TRENING RÓWNOWAGI W RUCHU – Praca z ciałem i jego ruchem poprzez Proces Twórczy wg dr Izabeli Dominko na bazie DMT- Psychoterapii Tańcem i Ruchem

Każda choroba, w tym rak, ma swoją etiologię psychosomatyczną, stąd też uruchamianie ciała do spontanicznego poszukiwania wyrazu artystyczno-emocjonalnego i wprowadzanie go w doświadczenie Procesu Twórczego jest zarówno rozwijające, jak i uzdrawiające.
Jego wpływ na naszą równowagę i zdrowie ilustrują badania naukowe:

1. Ciało i umysł są nierozłącznie ze sobą związane w procesie wzrostu i rozwoju.
2. Ruch zwiększa odczucia, funkcje kinestetyczne i proprioceptywne w taki sposób, by obraz ciała stał się dynamicznym, bardziej niż statycznym aspektem koncepcji samego siebie.
3. Kanał ruchowy jest naszym pierwszym systemem komunikacji (porozumiewania się) i wykształca się w wieku niemowlęcym. Tryb niewerbalny jest dostępny tym, którzy nie mogą wykorzystać w pełni werbalizacji w procesie terapeutycznym lub służy umożliwieniu wyrażenia tego, co jest niedostępne werbalnie.
4. Relacja terapeutyczna może być z powodzeniem stanowiona na poziomie niewerbalnym, drogą interakcji ruchowych.
5. Proces twórczy z elementami improwizacji i ekspresji symbolicznej jest terapeutyczny w swej naturze.

– Goodwill & Morningstar 1993. The role of dance/movement therapy with medically ill children. International Journal of Medicine, 2, 24-27

Potrzebny nam jest swobodny ruch, mikroruch i bezruch zsynchronizowany z rytmem oddechu. Ważna jest równowaga pomiędzy ruchem i aktywnością prawej a lewej półkuli mózgowej, co łączy się ze stanem działania i stanem bezczasowego bycia w ruchu czy bezruchu.