Nasi wolontariusze mogą:

 • Odwiedzać Cię w domu:
  – dotrzymywać Ci towarzystwa (wspólnie rozmawiać, milczeć, śmiać się itp.),
  – czytać,
  – oglądać wspólnie TV, filmy czy zdjęcia,
  – robić zakupy,
  – pomagać w drobnych pracach domowych,
  – załatwić sprawę urzędową,
  – towarzyszyć Ci w spacerach,
  – towarzyszyć Ci w szpitalu podczas badań lub terapii onkologicznych,
  – pomagać Twoim bliskim i rodzinie,
  – opiekować się Twoimi dziećmi.
 • Odwiedzać Cię w szpitalu.

 

Aby znaleźć odpowiedniego wolontariusza, wypełnij kwestionariusz.