1 marca 2007 roku w Bussines Centre Club w Warszawie odbyła się organizowana przez Fundację impreza charytatywna „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI”, podczas której została przeprowadzona I aukcja dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich, ofiarowanych specjalnie na licytację przez twórców reprezentujących różne formy i techniki sztuki tj. malarstwo, akwarela, grafika, rzeźba, rysunek, karykatura, fotografia, tkaniny artystyczne, szkło i ceramika, literatura, wyroby jubilerskie itp. Udało nam się zaprosić do przekazania na licytację swojego dzieła wielu znanych i cenionych twórców.

Swoje prace przekazali m.in. Pan Rafał Olbiński i Pan Andrzej Pągowski.

Imprezę uświetnił występ Katarzyny Groniec, która zaśpiewała znane i lubiane utwory utrzymane w pogodnym klimacie.

Sponsorzy imprezy: GlaxoSmithKline, W.Kruk, A Blikle.

Wśród patronów medialnych  znaleźli się: TVP Kultura, Program III PR, Wp.pl, Wprost, Warsaw Voice, Magazyn BCC, CoJestGrane, Manager Magazine, Purpose – przedsiębiorczość w kulturze oraz ART.info

Honorowy patronat nad działalnością fundacji objął Business Center Club.

Dzięki środkom  zgromadzonym na aukcji i w trakcie trwania imprezy wielu pacjentów mogło skorzystać z zajęć w ramach  integralnego programu psychoedukacji i psychoterapii opracowanego na podstawie Programu Simontona, terapii poprzez sztukę (artterapia lub terapia tańcem) oraz rehabilitacji w oparciu o jogę wg Metody Iyengara.

Wsparcie uzyskane w czasie imprezy pogłębiło nasz entuzjazm w organizacji kolejnych edycji aukcji.