Zapraszamy Wolontariuszy do współpracy 🙂

 

Wolontariat w Fundacji ma dwie formy:

1. Wspieranie osób chorych na nowotwory i ich bliskich:

 • Odwiedzanie osób chorych w domach:
  – dotrzymywanie towarzystwa (rozmowa, milczenie, wspólne śmianie się itp.)
  – czytanie,
  – robienie zakupów,
  – pomoc w drobnych pracach domowych,
  – załatwianie spraw urzędowych,
  – towarzyszenie w badaniach lub w terapii (typu chemioterapia)
  – towarzyszenie w spacerach,
  – pomoc bliskim i rodzinie chorego,
  – opiekowanie się dziećmi w rodzinie chorego.
 • Odwiedzanie chorych w szpitalu.

 

2. Pomoc w pracach organizacyjnych Fundacji:

 • pomoc w pozyskiwaniu środków: zbieranie informacji o ogłaszanych konkursach, pisanie wniosków o dotacje, pozyskiwanie sponsorów itp.,
 • pomoc w organizacji imprez charytatywnych (szczególnie w kolejnych edycjach aukcji charytatywnej 'ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI’),
 • udział w publicznych zbiórkach pieniędzy na rzecz Fundacji,
 • dystrybucja materiałów informujących o działalności Fundacji,
 • pomoc w pracach biurowych.

 

W zamian oferujemy:

 • Udział w szkoleniach,
 • Opiekę koordynatora wolontariatu oraz psychoonkologa (na czas wspierania chorych),
 • pracę w przyjaznym zespole,
 • możliwość rozwoju osobistego poprzez niesienie pomocy osobom potrzebującym,
 • zaświadczenie o świadczonym wolontariacie.