Nasi wolontariusze mogą:

  • Odwiedzać Cię w domu:
    – dotrzymywać Ci towarzystwa (wspólnie rozmawiać, milczeć, śmiać się itp.),
    – czytać,
    – oglądać wspólnie TV, filmy czy zdjęcia,
    – robić zakupy,
    – pomagać w drobnych pracach domowych,
    – załatwić sprawę urzędową,
    – towarzyszyć Ci w spacerach,
    – towarzyszyć Ci w szpitalu podczas badań lub terapii onkologicznych,
    – pomagać Twoim bliskim i rodzinie,
    – opiekować się Twoimi dziećmi.
  • Odwiedzać Cię w szpitalu.

 

Aby znaleźć odpowiedniego wolontariusza, wypełnij kwestionariusz.