Integralny Program Profilaktyki
Moduł Równowaga Energetyczna

Wykład „Równowaga Energetyczna” – Gospodarowanie energią życiową w stresie wg metody „8xO” organizowany jest wraz ze Studiem Sante w ramach Programu „Holistyczna profilaktyka dla Zdrowia”.

Stres jednym z podstawowych czynników chorobotwórczych, istotnym m.in. w etiologii raka.
Jego wpływ na naszą odporność i genetykę ilustrują badania naukowe:

„Stres oraz stany emocjonalne związane z depresją, lękiem, zespołem stresu pourazowego a także zaburzenia snu są związane z obniżeniem czynności układu odpornościowego.”

– Ironson, 1997; Irvin, 1990, 1994; Linn, 1981

„Wpływ stresu rejestrowany jest nie tylko na poziomie organizmu i komórki, ale też na poziomie genu: stres upośledza procesy naprawcze DNA.”

– Kiecolt-Glaser, 1985

W dzisiejszym świecie, w zachodniej cywilizacji, zwłaszcza w miastach nasze życie jest pełne stresu. Tempo życia jest ogromne, jesteśmy nastawieni na zdobywanie, sukces i rywalizację z innymi w walce o dobra materialne i pozycję społeczną. Rosnące wymagania środowiska zawodowego i własne aspiracje, presja czasu i zalew informacji prowadzą do nadmiernej mobilizacji organizmu i permanentnego napięcia. Kiedy towarzyszy im życie z dala od natury, odcięcie od swojego ciała i emocji, oddzielenie od innych i Całości, jesteśmy pozbawieni źródeł energii. Nieustannie tylko wydatkując swoje zasoby energetyczne bez troski o swoje ciało i dbanie o ich regenerację doprowadzamy do zaburzenia równowagi. A równowaga energetyczna jest podstawą zdrowia.

Wiele osób boi się, że zachoruje na raka, zwłaszcza jeśli w rodzinie byli bliscy, którzy chorowali. Współczesna medycyna daje możliwości oceny tego ryzyka poprzez badania genetyczne, ale jej propozycje rozwiązań ograniczają się do regularnych badań profilaktycznych lub radykalnych metod chirurgicznych. Tymczasem epigenetyka dowodzi, że czynniki środowiskowe mają znaczący wpływ na ekspresję genów. Zdrowy styl życia obniża ryzyko, że obciążenia genetyczne zamanifestują się w postaci choroby.

Zmniejszając poziom stresu możemy wzmocnić swój układ immunologiczny i stymulować procesy naprawcze DNA. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko zachorowania na raka i wiele innych chorób, w tym uwarunkowanych genetycznie, a przy okazji podnosimy swoją jakość życia.

Wykład „Równowaga Energetyczna w radzeniu sobie ze stresem” jest oparty na „8xO”, autorskiej metodzie Gospodarowania energią życiową w stresie Wojciecha Eichelbergera.

Metoda „8xO” odwołuje się do filozofii obecnej w medycynie Wschodu oraz do zachodniej wiedzy medycznej w zakresie neurofizjologii stresu. Wykład stanowi krótkie wprowadzenie do Równowagi Energetycznej. Dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej mechanizmów, jakim podlega energia życiowa oraz przedstawia 8 kompetencji pozwalających umiejętnie i efektywnie nią gospodarować:

  • odreagowanie
  • oddech
  • oparcie w sobie
  • obecność
  • odmawianie i odpuszczanie
  • odpoczynek
  • odmawianie i odpuszczanie
  • odżywianie
  • opiekowanie się sobą.

Możemy zadbać o swoje zasoby energetyczne z pomocą wiedzy o tym, jak one funkcjonują, jak możemy je monitorować, uzupełniać i wzmacniać. Możemy rozwinąć swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem dzięki prostym technikom i narzędziom, łatwym do zastosowania w codziennym życiu. Możemy przywrócić równowagę i uruchomić naturalne mechanizmy odpornościowe w ciele, pozwalające nam zachować zdrowie.

Podczas wykładu zapoznasz się z metodą „8xO”, której będziesz mogła/mógł doświadczyć na Treningu Równowagi Energetycznej „8xO” w terminie 15-16 października – Zobacz.
Prowadząca podzieli się swoimi doświadczeniami, odpowie na pytania uczestników i zaprosi do dyskusji po prezentacji.

Prowadząca:

Monika Anna Popowicz – pedagog, terapeutka, psychoonkolog, coach ACC ICF, nauczycielka jogi i medytacji, liderka jogi śmiechu, trener, absolwentka fakultetu „Jak radzić sobie ze stresem” (Wojciech Eichelberger) w ramach Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Wieloletnia współpracowniczka Wojciecha Eichelbergera w Instytucie Psychoimmunologii IPSI, gdzie prowadziła szkolenia, warsztaty i grupy stacjonarne oraz coaching w oparciu o program „8xO”.
Założycielka Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” gdzie od 2004 r. prowadzi terapię psychoonkologiczną, warsztaty, treningi uważności i coaching dla osób chorych na raka i ich bliskich.
Dzięki praktyce zdrowego stylu życia, jogi i medytacji oraz ciągłej pracy nad sobą jest pierwszą kobietą w swojej kobiecej linii, która jest wolna od raka piersi.

 

Termin: 13 października, godz. 19:00-21:00
Miejsce: Studio Sante Uzdrowisko Miejskie, ul. Jagiellońska 55a, Warszawa
Informacje: fundacja@ogrodnadziei.org.pl, 22 843 24 11
Zgłoszenia: tylko przez formularz
Inwestycja: bezpłatny