Warsztaty to forma aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez doświadczenie grupowe.
Zadaniem trenera jest podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami i zaproponowanie im udziału w osobistym doświadczeniu, które będzie pomocne dla lepszego poznania siebie samego i swoich relacji czy dla nauczenia się nowych umiejętności.
Pracujemy w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach, żeby każdy z uczestników miał możliwość zaistnienia w grupie i podzielenia się swoim doświadczeniem z innymi.
Grupa daje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, przynależności, otwierając możliwość dzielenia się, inspiracji, wymiany i wsparcia. Uczestnicy uczą się od siebie nawzajem, nawiązują między sobą relacje, a energia grupy wpływa na osobistą transformację każdego z nich.

Przed udziałem w nich potrzebna jest konsultacja psychoonkologiczna.