Warsztaty to forma aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez doświadczenie grupowe.
Zadaniem trenera jest podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami i zaproponowanie im udziału w osobistym doświadczeniu, które będzie pomocne dla lepszego poznania siebie samego i swoich relacji czy dla nauczenia się nowych umiejętności.

Pracujemy w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach, żeby każdy z uczestników miał możliwość zaistnienia w grupie i podzielenia się swoim doświadczeniem z innymi.

Grupa daje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, przynależności, otwierając możliwość dzielenia się, inspiracji, wymiany i wsparcia. Uczestnicy uczą się od siebie nawzajem, nawiązują między sobą relacje, a energia grupy wpływa na osobistą transformację każdego z nich.
Przed udziałem w nich potrzebna jest konsultacja psychoonkologiczna.

10-12
maja

Warsztat Terapii Simontonowskiej

Poznawczo – behawioralny model psychoterapii, stworzony przez onkologa i jednego z pierwszych psychoonkologów dr Carla Simontona, stosowany i rozwijany w Simonton Cancer Center oraz w liczących się ośrodkach onkologicznych na świecie. Celem terapii jest lepsze radzenie sobie z emocjami i wzrost zaangażowania chorego w proces zdrowienia oraz wprowadzenie w życiu zmian podnoszących jego jakość i służących zdrowiu.

3
luty

Warsztat zdrowego odżywiania i gotowania

Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania w chorobach nowotworowych. Zajęcia umożliwiają uzyskanie wiedzy, jak właściwie dobierać pożywienie do potrzeb energetycznych swojego organizmu oraz zdobycie umiejętności zestawiania składników i przyrządzania posiłków. Uczestnicy warsztatów poznają zasady gotowania wg Kuchni Pięciu Przemian i Ajurwedy oraz uczą się, jak je praktycznie stosować w trakcie wspólnego gotowania.

6-7
kwietnia

Trening antystresowy „Oswoić Stres” wg. metody „8xO”

Warsztat oparty na autorskiej koncepcji Wojciecha Eichelbergera, zaadaptowanej przez Monikę Annę Popowicz do potrzeb osób chorych na raka i ich bliskich. Koncepcja zakłada, że możemy skutecznie radzić sobie ze stresem związanym z chorobą i z codziennym życiem dzięki znajomości i respektowaniu naszych zasobów energetycznych. Trening uczy świadomości i „obsługi” swojego ciała, w oparciu o osiem kompetencji, kluczowych dla odnawiania energii.

od 14.09.2018

do 14.06.2019

Terapia Tańcem i Ruchem (Dance/Movement Therapy)

Taniec Pełnego Życia – Grupa prowadzona metodą terapii tańcem i ruchem oraz podejściem Laban Bartenieff dla osób, które doświadczyły choroby nowotworowej.

Grupa rozpoczyna się 17.01.2017 r. i potrwa do 20.06.2017 r. Stanowi spójny cykl spotkań, można do niej dołączyć po konsultacji z prowadzącą najpóźniej od czwartych zajęć.

Warsztat asertywnej komunikacji

Warsztat oparty na koncepcji Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC) autorstwa M. B. Rosenberga. Jest to sposób porozumiewania się współczującego, skupiony na tych aspektach komunikacji, które wiążą się z wyrażaniem uczuć i potrzeb. Pozwala na nawiązanie dialogu pozbawionego przemocy w jakiejkolwiek formie. Jest sztuką porozumiewania się nastawionego na otwartość w wyrażaniu siebie i przyjmowaniu innych, na rozwijanie empatii i akceptacji.

VOICE THERAPY

Cykl warsztatów przeznaczony dla osób z doświadczeniem choroby onkologicznej, na których odkrywać będziemy niezwykłą moc, jaką każdy ma w sobie, poprzez terapeutyczne właściwości głosu. Dzięki specjalnym technikom Voice Therapy skutecznie wpłyniemy na poprawę swojego samopoczucia, podniesiemy poziom energii, odnajdziemy nową, lepszą jakość życia, poprawimy swoje funkcjonowanie od poziomu komórkowego, poprzez ciało, psyche, aż po poziom duchowy.

Relaksacja przy muzyce

Jest to program relaksacji z elementami muzyki specjalnie opracowany dla osób z doświadczeniem choroby nowotworowej, który ma działanie antystresowe. Program ten wspomaga proces zdrowienia oraz ma za zadanie wzmocnić układ immunologiczny, poprawić nastrój, wpłynąć pozytywnie na jakość życia i zmniejszyć dolegliwości związane z chorobą takie jak ból, duszności, zmęczenie.