Warsztat asertywnej komunikacji

Inspiracja dla tego warsztatu stała się koncepcja Porozumienia Bez Przemocy PBP (ang. Nonviolent Communication, NVC), porozumienia współczującego. Jest to sposób porozumiewania się opracowany przez M. B. Rosenberga, skupiający uwagę na tych aspektach komunikacji, które wiążą się z wyrażaniem uczuć i potrzeb. Dzięki specyficznym formom posługiwania się językiem PBP pozwala na nawiązanie dialogu pozbawionego przemocy w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej. Jest to sztuka porozumiewania się nastawionego na otwartość w wyrażaniu siebie i przyjmowaniu innych, na rozwijanie empatii i poszukiwanie porozumienia.

Chorując na raka napotykamy na trudności w mówieniu o chorobie i w gotowości otoczenia do podjęcia szczerej, otwartej rozmowy. Nawet bliscy nam ludzie, często mający najlepsze intencje czasami nie wiedzą, jak z nami rozmawiać i wycofują się z kontaktu z lęku, że powiedzą coś niestosownego czy czymś nas urażą. W relacjach z tymi, którzy wspierają nas na co dzień pojawiają się trudności w proszeniu o pomoc i wsparcie, w nazywaniu tego, czego potrzebujemy, a czasami wybuchają konflikty, gdy każda ze stron inaczej postrzega to, co trzeba zrobić dla zdrowia.

Dzięki warsztatom możemy rozpoznać wzorce komunikacji, które już nam nie służą i nauczyć się otwarcie wyrażać swoje emocje i potrzeby, z szacunkiem dla siebie i innych. Ta umiejętność wnosi nową jakość do naszych relacji i podnosi poziom zadowolenia z kontaktów międzyludzkich. Zwiększa też szansę na to, że inni dobrowolnie dadzą nam to, czego od nich potrzebujemy.