Integralny Program Profilaktyki
Moduł Równowaga Mentalna i Emocjonalna

Trening Równowagi Mentalnej – Praca z przekonaniami

Stres jednym z podstawowych czynników chorobotwórczych, istotnym m.in. w etiologii raka.
Jego wpływ na naszą odporność i genetykę ilustrują badania naukowe:

„Stres oraz stany emocjonalne związane z depresją, lękiem, zespołem stresu pourazowego a także zaburzenia snu są związane z obniżeniem czynności układu odpornościowego.”

– Ironson, 1997; Irvin, 1990, 1994; Linn, 1981

„Wpływ stresu rejestrowany jest nie tylko na poziomie organizmu i komórki, ale też na poziomie genu: stres upośledza procesy naprawcze DNA.”

– Kiecolt-Glaser, 1985

Z badań nad stresem wynika, że ogromny wpływ na jego subiektywne odczuwanie ma autostres, na który składa się m.in. tendencja do zagrażającej interpretacji rzeczywistości.

W obecnym świecie stres bardzo rzadko jest związany z fizycznym zagrożeniem. Jego głównym źródłem jest umysł i relacje z innymi. Umysł zużywa ogromne ilości energii, nieustannie pochłaniając naszą uwagę, a jednocześnie generuje wiele negatywnych emocji, które odbierają nam energię i obniżają sprawność działania układu immunologicznego.

To, w jaki sposób używamy naszego umysłu jest uzależnione od wzorców i programów, które nawykowo odtwarzamy, najczęściej nieświadomie. Umysł może być cudownym narzędziem, jeśli zidentyfikujemy te programy, zweryfikujemy, które z nich już nam nie służą i nauczymy się z niego korzystać mądrze, sprawnie i skutecznie.

Nasze przekonania determinują sposób, w jaki postrzegamy i interpretujemy rzeczywistość, są jak okulary, przez które na nią patrzymy. Możemy nauczyć się weryfikować nasze przekonania ich racjonalność i wartość zdrowotną oraz to, czy nam służą w obecnym etapie rozwoju. Możemy nauczyć się, jak zmieniać nieracjonalne, niezdrowe, nieaktualne już i często ograniczające przekonania, zastępując je zdrowszym i bardziej aktualnym, służącym nam i naszemu rozwojowi spojrzeniem na rzeczywistość.

„Wyobraźnia jest potężniejsza niż intelekt” jak mawiał Einstein. A jakże często używamy jej nieświadomie, pozwalając by była ekranem dla wciąż powracających bolesnych wspomnień i dla czarnych scenariuszy przyszłości. Angażujemy się w te projekcje i przeżywamy je, jakby były rzeczywistością, obciążając się poczuciem winy z powodu przeszłości,lękiem przed przyszłością i innymi bolesnymi emocjami. Nasze ciała to pozbawia energii i naraża na ciągłe napięcie, a nam samym odbiera radość życia, zmniejszając jego jakość.

Możemy nauczyć się korzystać z wyobraźni w sposób, który nie tylko nam służy, wywołując pożądane emocje, ale także wzmacnia odporność organizmu i pomaga żyć pełnią życia, realizując swoje marzenia.

Trening opiera się na koncepcji Racjonalnej Terapii Zachowania, obejmującej pracę z przekonaniami i z wyobraźnią. Będzie okazją do poznania podstawowych zasad funkcjonowania umysłu i jego związku z emocjami oraz z ciałem. Pobudzi Cię do refleksji nad systemem przekonań, który przyjąłeś/łaś za własny, do weryfikacji jego aktualności i użyteczności, wartości zdrowotnej oraz wpływu na Twoją jakość życia i rozwój. Pomoże Ci zaktualizować ten system tak, by jak najlepiej Ci służył. Dowiesz się, jak w zdrowy i twórczy sposób korzystać ze swojej wyobraźni, wzmacniając swój system immunologiczny i zwiększając jakość swojego życia. Doświadczysz świadomej pracy z wyobraźnią. Otrzymasz proste i skuteczne narzędzia do pracy z przekonaniami i z wyobraźnią w codziennym życiu.

Prowadząca:
Monika Anna Popowicz
(pedagog, psychoonkolog certyfikowana przez PTPO, absolwentka Krajowej Szkoły Psychoonkologii, terapeutka i superwizor Programu Simontona, trener, coach ACC ICF). Ukończyła falkultet „Jak sobie radzieć ze stresem” w Studium Psychoterapii Indywidualnej, Grupowej i Treningu przy Laboratorium Psychoedukacji prowadzony przez Wojciecha Eichelbeera. Jego wieloletnia współpracowniczka w Instytucie Psychoimmunologii IPSI. Nauczycielka jogi i medytacji.)