mec. Maciej Ślusarek

Adwokat, wspólnik kancelarii „Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” w Warszawie, kieruje Departamentem Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie konkurencji, prowadzi spory sądowe w zakresie prawa konkurencji, własności intelektualnej i ochrony dobrego imienia.