Anna Maria Zimny-Somorowska

Lider nowej generacji, dobrze wykształcony menedżer z blisko 30-letnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i za granicą. Absolwentka studiów doktoranckich SGH w Warszawie 2004-2007, MBA, Uniwersytet Finansów i Zarządzania w Warszawie 2000-2002, Magister Pedagogiki, WSP Kraków 1988-1993, absolwentka fakultetu dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagielońskim 1988-1990, Posiada wiele udokumentowanych kompetencji min. Business Process Reengenering, NFI 1998, Master Coach 2012, Master TLT 2012 NLP Coaching Institute, Team Coach 2013, Norman Benett Academy, etc.
Aktywnie działająca, z wieloma sukcesami w projektach gospodarczych i społecznych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.
Miała realny wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat.
Jest inicjatorem i projektantem ponad 100 projektów rozwoju gospodarczego w Polsce, Irlandii i Hiszpanii.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej firmę, w prowadzeniu  Funduszu Inwestycyjnego (XIII NFI Fortuna SA) pracy rzecznika prasowego i dyrektora promocji banku w Europejskim Banku Rozwoju SA, doświadczenia zarządzania spółkami  prawa handlowego, pracy w sektorze publicznym (Ministerstwo Edukacji Narodowej, UKFIT) oraz pracy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego a także zarządzania organizacjami pozarządowymi (NGO).

Przez 9 lat zarządzała jako prezes Polską Agencji Rozwoju Turystyki (PART), była w-ce przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (PARR), doradcą Prezesa Polskiej Agencji Prasowej (PAP) oraz Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ), inicjatorką i twórcą Agencja Rozwoju Gdynia), prezesem organizacji pozarządowych takich jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentorów, Stowarzyszenie Mentoringu w Polsce, członkiem wielu rad nadzorczych w sektorze turystyki i inwestycji, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), członkiem komisji nagrody „Teraz Polska”, inicjatorem i realizatorem polskiej strategii rozwoju turystyki 1999-2017, przedstawicielem 16 regionów (ROT) w konsorcjach turystyki medycznej oraz turystyki kulinarnej przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Inicjatorem i realizatorem przez 10 lat Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Gdyni oraz liderem panelu Gospodarka Turystyczna.
Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymała wiele wyróżnień oraz nagród w tym  medal Ministra Sportu i Turystyki „Zasłużony dla Turystyki”, medal obywatelski Miasta Gdyni ”Dla tych co śmiało realizują marzenia”. Jest laureatem Wawrzynu Polskiej Akademii Innowacji za innowacje w turystyce oraz Międzynarodowym Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet.
Jest twórcą wielu marek lokalnego i regionalnego rozwoju turystyki.
Obecnie jest partnerem strategicznym Polskiego Klastra Innowacji Medycznych (PIKMED) oraz międzynarodowym menadżerem marki „Firmy Rodzinne” a także CEO w Warszawie, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii dla Fundacji Firmy Rodzinne. Równocześnie tworzy własną nową markę „Moda na Polskę”.

Prywatnie jest  mamą genialnego syna Jacka oraz szczęśliwą partnerką Markusa FXTD Artist.