Rok 2021:

Bilans za 2021
Informacja dodatkowa za 2021
Rachunek zysków i strat za 2021
Sprawozdanie merytoryczne za 2021
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021

Rok 2020:

Roczne sprawozdanie merytoryczne 2020
Sprawozdanie finansowe 2020

Rok 2019:

Roczne sprawozdanie merytoryczne 2019
Sprawozdanie finansowe 2019

Rok 2018:

Bilans 2018
Rachunek zysków i strat 2018
Roczne sprawozdanie merytoryczne 2018
Sprawozdanie finansowe 2018

Rok 2017:

Bilans 2017
Dodatkowe informacje 2017
Rachunek zysków i strat 2017
Roczne sprawozdanie merytoryczne 2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2017

Rok 2016:

Bilans 2016
Dodatkowe informacje 2016
Rachunek zysków i strat 2016
Roczne sprawozdanie merytoryczne 2016

Rok 2015:

Bilans 2015
Dodatkowe informacje 2015
Rachunek zysków i strat 2015
Roczne sprawozdanie merytoryczne 2015
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015

Rok 2014:

Bilans 2014
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2014
Rachunek zysków i strat 2014
Sprawozdanie merytoryczne 2014
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014

Rok 2013:

Bilans 2013
Informacja dodatkowa 2013
Rachunek wyników 2013
Sprawozdanie 2013

Rok 2012:

Bilans 2012
Informacja dodatkowa 2012
Rachunek wyników 2012
Sprawozdanie 2012

Rok 2011:

Bilans 2011
Informacja dodatkowa 2011
Rachunek wyników 2011
Sprawozdanie 2011

Rok 2010:

Bilans 2010
Informacja dodatkowa 2010
Rachunek wyników 2010
Sprawozdanie 2010

Rok 2009:

Bilans 2009
Informacja dodatkowa 2009
Rachunek wyników 2009
Sprawozdanie 2009