Zdrowie to „stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niepełnosprawności”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Konstytucja 1946 r.

 

Profilaktyka, czyli zapobieganie powstawaniu chorób bądź ich nawrotom nierozerwalnie wiąże się ze zdrowym stylem życia. Obejmuje ona nie tylko wczesne wykrywanie i diagnozowanie, ale przede wszystkim zmianę naszych zachowań na prozdrowotne. Coraz więcej mówi się o zdrowym stylu życia jako kluczowym czynniku mającym wpływ na zdrowie. W ujęciu holistycznym zdrowy styl życia powinien obejmować wszystkie aspekty dobrostanu, ujęte w definicji zdrowia WHO.

W starożytnych Chinach lekarz otrzymywał wynagrodzenie, gdy pacjent nie chorował 🙂
Obecnie coraz więcej mówi się o roli profilaktyki pierwotnej. Z roku na rok wzrasta społeczna świadomość w obszarze możliwości pozytywnego oddziaływania na swój stan zdrowia poprzez prowadzenie zdrowego stylu życia i psychoprofilaktykę.
Pracując z ludźmi chorymi na raka widzimy, jak wiele daje postawa chorego, jego zaangażowanie w zdrowienie poprzez mądre dbanie o swoje nastawienie psychiczne, relację ze sobą i innymi, umiejętność radzenia sobie ze stresem, zdrowe odżywianie i świadomy ruch. Wszystko to wpływa nie tylko na podniesienie jakości życia, ale tez na wzmocnienie i stymulację układu odpornościowego. Nasi Podopieczni często mówią: „czemu nie zrobiłem/łam tego wcześniej?!”

W licznych badaniach udowodniono, że niezdrowy styl życia np. niewłaściwa dieta, brak aktywności fizycznej czy racjonalnego wypoczynku mają istotny wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia raka i wielu innych chorób. Obciążenia genetyczne istnieją, jednakże decydujące zwykle okazują się czynniki behawioralne, związane ze stylem życia czy efektywnością radzenia sobie ze stresem i z emocjami.
Wiele osób boi się, że zachoruje na raka, zwłaszcza jeśli w rodzinie byli bliscy, którzy chorowali. Współczesna medycyna daje możliwości oceny tego ryzyka poprzez badania genetyczne, ale jej propozycje rozwiązań ograniczają się do regularnych badań profilaktycznych lub radykalnych metod chirurgicznych. Tymczasem epigenetyka dowodzi, że czynniki środowiskowe mają znaczący wpływ na ekspresję genów. Zdrowy styl życia obniża ryzyko, że obciążenia genetyczne zamanifestują się w postaci choroby.

Integralny Program Profilaktyki jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę edukacji zdrowotnej przekazując nowoczesną fachową wiedzę i oferuje praktyczne zastosowanie tej wiedzy, poprzez przekazanie konkretnych narzędzi oraz rozwój umiejętności istotnych dla poprawy jakości życia i zachowania zdrowia.
Czerpiąc z naszych doświadczeń w pracy z osobami chorymi, stworzyliśmy Program Profilaktyki, który jest holistyczny, odwołuje się do wszystkich sfer ludzkiej egzystencji, istotnych dla zachowania zdrowia: ciała, energii życiowej, umysłu i emocji, relacji oraz do ogólnej równowagi życiowej. Zarówno w naszym życiu, jak i w każdej z tych sfer potrzebujemy Równowagi dla Zdrowia.

Integralny Program Profilaktyki „RÓWNOWAGA DLA ZDROWIA” obejmuje moduły:

  • Równowaga na Talerzu – zdrowa dieta zasadowa i bezcukrowa w Gotowaniu Intuicyjnym
  • Równowaga w Ruchu – Proces Twórczy poprzez ciało w tańcu i ruchu
  • Równowaga Energetyczna – Gospodarowanie energią życiową w stresie wg metody „8xO”
  • Równowaga Mentalna i Emocjonalna – Zdrowa Głowa czyli praca z umysłem przez RTZ i Mindfulness
  • Równowaga w Relacjach – Zdrowe Relacje
  • Równowaga Życiowa
  • Coaching Równowagi

Poszczególne moduły będą realizowane w formie otwartych wykładów, wprowadzających do tematyki, która będzie potem rozwijana w formie warsztatów, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość uczyć się poprzez doświadczenie i otrzymają praktyczne narzędzia do wykorzystania w codziennym życiu. Wdrażaniu tych doświadczeń i narzędzi będzie służył indywidualny Coaching Równowagi, gdzie uczestnicy będą pracowali nad wprowadzeniem zmierzających w jej kierunku zmian w swoim życiu.