Marta Towpik

  Przewodnicząca Rady Fundacji

  W sferze zawodowej doświadczony lider w zarządzaniu kompleksowymi organizacjami, przeprowadzaniem dużych projektów inwestycyjnych i kierowaniu działalnością operacyjną, z głównym obszarem specjalizacji w sferze szerokorozumianych finansów. W zakresie dodatkowych kompetencji nauczyciel jogi i wykształcony coach.

    Anna Sierpowska

    Jest Praktykiem uważności i odkrywcą wolności w łączeniu pracy w biznesie i tańca, nowoczesnych technologii uzdrawiania (mikrokrążenie) z prastarymi technikami bodywork Mauri. Od 16 lat prowadzi projekty rozwoju w biznesie. Jest kreatywną współtwórczynią konceptów marek użytkowych i wellnesowych, m.in. Studio Sante Uzdrowisko Miejskie. Współtworzy i organizuje od 10 lat muzyczno-taneczną przestrzeń FREEDANCE – wolny taniec przy bębnach. Prowadzi regularną praktykę przebudzania ciała jako nauczyciel praktyk Movement Medicine. Inspiracją dla niej jest nieznane, którego doświadcza każdego dnia oraz droga jaką sama przebywa do tego aby „poczuć to co czuję”.

      Anna Maria Zimny-Somorowska

      Lider nowej generacji, dobrze wykształcony menedżer z blisko 30-letnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i za granicą. Absolwentka studiów doktoranckich SGH w Warszawie 2004-2007, MBA, Uniwersytet Finansów i Zarządzania w Warszawie 2000- 2002, Magister Pedagogiki, WSP Kraków 1988-1993, absolwentka fakultetu dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagielońskim 1988-1990, Posiada wiele udokumentowanych kompetencji min. Business Process Reengenering, NFI 1998, Master Coach 2012, Master TLT 2012 NLP Coaching Institute, Team Coach 2013, Norman Benett Academy, etc.
      Aktywnie działająca, z wieloma sukcesami w projektach gospodarczych i społecznych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.
      Miała realny wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat.
      Jest inicjatorem i projektantem ponad 100 projektów rozwoju gospodarczego w Polsce, Irlandii i Hiszpanii.
      Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej firmę, w prowadzeniu  Funduszu Inwestycyjnego (XIII NFI Fortuna SA)  pracy rzecznika prasowego i dyrektora promocji banku w Europejskim Banku Rozwoju SA, doświadczenia zarządzania  spółkami  prawa handlowego, pracy w sektorze publicznym (Ministerstwo Edukacji Narodowej, UKFIT) oraz pracy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego a także zarządzania organizacjami pozarządowymi (NGO).

      Przez 9 lat zarządzała jako prezes Polską Agencji Rozwoju Turystyki (PART), była w-ce przewodniczącą Rady Nadzorczej  Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (PARR), doradcą Prezesa Polskiej Agencji Prasowej (PAP) oraz Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ), inicjatorką i twórcą  Agencja Rozwoju  Gdynia), prezesem organizacji pozarządowych takich jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentorów, Stowarzyszenie Mentoringu w Polsce, członkiem wielu rad nadzorczych w sektorze turystyki i inwestycji, członkiem Krajowej  Izby Gospodarczej (KIG), członkiem komisji nagrody„Teraz Polska”, inicjatorem i realizatorem polskiej strategii rozwoju turystyki 1999-2017, przedstawicielem 16 regionów (ROT) w konsorcjach turystyki medycznej oraz turystyki kulinarnej przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Inicjatorem i realizatorem przez 10 lat Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Gdyni oraz liderem panelu Gospodarka Turystyczna.
      Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymała wiele wyróżnień oraz nagród w tym  medal Ministra Sportu i Turystyki „Zasłużony dla Turystyki”, medal obywatelski Miasta Gdyni ”Dla tych co śmiało realizują marzenia”. Jest laureatem Wawrzynu Polskiej Akademii Innowacji za innowacje w turystyce oraz Międzynarodowym Ambasadorem Przedsiębiorczości Kobiet.
      Jest twórcą wielu marek lokalnego i regionalnego rozwoju turystyki.
      Obecnie jest partnerem strategicznym Polskiego Klastra Innowacji Medycznych (PIKMED) oraz międzynarodowym menadżerem  marki „Firmy Rodzinne” a także CEO w Warszawie, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii dla Fundacji Firmy Rodzinne. Równocześnie tworzy własną  nową  markę „Moda na Polskę”.

      Prywatnie jest  mamą genialnego syna Jacka oraz szczęśliwą  partnerką  Markusa FXTD Artist.

        Mirosław Szlagor

        Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży usług profesjonalnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach Executive Search: Amrop International oraz Spencer Stuart. Następnie, w latach 2005-2009, był Partnerem w firmach Executive Network oraz People Network, oferujących szerokie spektrum usług związanych z doborem oraz rozwojem średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Od 2010r. działa jako konsultant w zakresie strategii i rozwoju organizacji oraz coach, realizując projekty doradcze dla polskich i międzynarodowych firm, m.in. we współpracy z Fluent Partners oraz Steinbeis IFEM.

        Doświadczenie biznesowe łączy z zaangażowaniem w obszarze non-profit.
        W 2010r. zarządzał Fundacją Hospicyjną w Gdańsku na czas transformacji, a następnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Lubię Pomagać. Współpracował również z Fundacją Integracja.

        Jest absolwentem Wydziału Teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW). W latach 1990-1996 studiował Psychologię i Pedagogikę na Uniwersytecie w Monachium. W 2003r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, a w 2012r. studia podyplomowe w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR) na Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2016-2017 zgłębiał swoje zainteresowanie psychologią w Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces. Brał również udział w licznych warsztatach rozwoju osobistego.

        Interesuje się sztuką w wielu wymiarach, aktywnie tańcem i teatrem improwizacyjnym. Jest pasjonatem dobrej kuchni i wina. Odpoczywa w kontakcie z naturą.

          mec. Maciej Ślusarek

          Adwokat, wspólnik kancelarii „Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” w Warszawie, kieruje Departamentem Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie konkurencji, prowadzi spory sądowe w zakresie prawa konkurencji, własności intelektualnej i ochrony dobrego imienia.