107 082 zł zebrano podczas XVI Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI”. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na Integralny Program Zdrowienia – terapię osób zmagających się z chorobami nowotworowymi realizowaną przez Fundację „Ogród Nadziei”.

Aukcja odbyła się 23 kwietnia. Było to wyjątkowe wydarzenie. Licytacja przebiegła online, bez udziału publiczności. Pod młotek trafiły 83 prace wspaniałych artystów, m.in. Joanny Aleksandrowicz, Stanisława Baja, Katarzyny Banaś, Karola Bąka, Jana Dobkowskiego, Mariusza Dydo, Ryszarda Grzyba, Majid Jammoul, Magdaleny Karwowskiej, Henryka Laskowskiego, Stanisława Krzyształowskiego, Jacka Lipowczana, Franciszka Maśluszczaka, Jana Młodożeńca, Krzysztofa Pająka, Jana Pamuły, Jerzego Panka, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Jana Tarasina, czy Joanny Wiszniewskiej – Domańskiej.

Najwyższą kwotę uzyskał obraz Karola Bąka, który sprzedano za 17 000 zł. Wysokie ceny odnotowano za prace Stanisława Baja – 9 000 zł oraz Jana Dobkowskiego – 4 800 zł.

„Po raz kolejny polskie środowisko artystyczne okazało wielkie serce, bezpłatnie angażując się w naszą inicjatywę. Otrzymujemy wiele wyrazów uznania za pomoc niesioną osobom zmagającym się z nowotworami i ich bliskim, ale największe podziękowania należą się właśnie twórcom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają naszą działalności między innymi poprzez uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. Dzięki nim nasi podopieczni będą mogli korzystać z Integralnego Programu Zdrowienia przez kolejny rok. Gorące podziękowania należą się również naszym patronom honorowym, partnerom, patronom medialnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia. Dziękujemy serdecznie!” – powiedziała Monika Anna Popowicz, prezes Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”, której aukcje charytatywne organizowane są od 2007 roku.

Katalog prac artystów

Zapraszamy do posłuchania rozmowy o XVI Aukcji Charytatywnej na Koniku kreatywnym!

Konik Kreatywny – Odcinek 22 / Porozmawiajmy o XVI Aukcji Charytatywnej „Ziarno Sztuki – Ogród Nadziei” i darze serca

oraz w aplikacji Spotify lub Spreaker