Joga relaksacyjna

wtorki godz.: 11:30 – 13:00

Grupa wsparcia

Najbliższy termin: 26 marzec, godz.: 18 - 20

Trening antystresowy

Najbliższy termin: 28.03. – 29.03., godz.: 10 - 18

Warsztat Terapii Simontonowskiej

Najbliższy termin: 11.04. – 12.04.2015, godz.: 10 - 18

AKCJA „ZAŚMIEJMY RAKA”

28 lutego, godz.: 12:00, ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa

Misja fundacji

Pomagamy osobom chorym na nowotwory i ich bliskim przejść przez doświadczenie choroby, wspieramy ich w procesie zdrowienia, wzmacniając nadzieję, budząc drzemiącą w nich wewnętrzną moc i motywując do wprowadzenia w życiu zmian zgodnych z ich głębokimi wartościami dla podniesienia jakości życia i rozwoju świadomości.

Wierzymy, że każdy życiowy kryzys, także zdrowotny, zawiera w sobie zarówno pewną trudność, jak i szansę. Od każdego z nas zależy, na którym z tych aspektów się skupimy. Nasza filozofia pracy koncentruje się na aspekcie szansy. Postrzegamy chorobę jako życiową lekcję dającą okazję do zatrzymania się i zajęcia się sobą: uzdrowienia dawnych traum i zranień, rozwiązania wewnętrznych konfliktów, wydobycia wewnętrznych zasobów, uzdrowienia relacji i wprowadzenia istotnych zmian w swoim życiu. Wspieramy naszych podopiecznych w tym procesie, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem, pomagamy dotrzeć do źródeł wewnętrznej mocy i budować wspólnotę ludzi w podobnej sytuacji życiowej, która daje oparcie.

Tylko wtedy, gdy będziesz gotów zmienić swoje życie, będę mógł Ci pomóc.
Hipokrates