Naszą misją jest inspirować i wspierać ludzi w rozwoju świadomości, dla zdrowia, poprawy jakości życia i transformacji. Pomagamy chorym i ich bliskim postrzegać kryzys zdrowotny jako szansę na odkrycie ważnych wartości i zmianę życiową prowadzącą do ich realizacji. Do życia w zgodzie ze sobą, do samorealizacji, harmonii i poczucia spełnienia.

Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia "Ogród Nadziei" powstała w 2004 r. aby stworzyć przestrzeń, w której osoby chore na raka i ich bliscy znajdą pomoc psychologiczną i wsparcie w trudnym czasie choroby i leczenia.

Od 2005 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Podczas naszej pracy z osobami chorymi i ich bliskimi nauczyliśmy się, że zdrowienie to więcej niż leczenie. To proces, który angażuje człowieka na wszystkich poziomach: ciała, emocji, umysłu i duszy oraz relacji z innymi. Aby przyjmowane leczenie było skuteczne, osoby chore muszą odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem i przejąć dużą część odpowiedzialności za swoje zdrowie, rozwijając aktywną, zaangażowaną postawę w procesie zdrowienia. Oznacza to w pierwszym etapie wzmocnienie istniejących i wypracowanie nowych, skutecznych psychologicznych mechanizmów obronnych, a następnie wprowadzenie znaczących zmian w relacji ze sobą samym i z bliskimi ludźmi, a także zmian w obszarze stylu życia.

Choroba jasno i klarownie pokazuje, co jest naprawdę w życiu ważne. To właśnie te osobiste wartości nadają kierunek życiowym zmianom, przywracając harmonię. Proces ten wymaga udziału specjalistów i wsparcia osób w podobnej sytuacji życiowej. W tym zakresie wypracowaliśmy Integralny Program Zdrowienia, który obejmuje wielostronne oddziaływania wspomagające proces leczenia w sferze ciała, umysłu i psychiki, a także uwzględniające rolę wsparcia społecznego.Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2012