Joga relaksacyjna

wtorki godz.: 11:00 – 12:30

Grupa wsparcia

Najbliższy termin: 09 października, godz.: 18 - 20

Warsztat zdrowego gotowania

Najbliższy termin: 24-25 październik

Misja fundacji

Pomagamy osobom chorym na nowotwory i ich bliskim przejść przez doświadczenie choroby, wspieramy ich w procesie zdrowienia, wzmacniając nadzieję, budząc drzemiącą w nich wewnętrzną moc i motywując do wprowadzenia w życiu zmian zgodnych z ich głębokimi wartościami dla podniesienia jakości życia i rozwoju świadomości.

Wierzymy, że każdy życiowy kryzys, także zdrowotny, zawiera w sobie zarówno pewną trudność, jak i szansę. Od każdego z nas zależy, na którym z tych aspektów się skupimy. Nasza filozofia pracy koncentruje się na aspekcie szansy. Postrzegamy chorobę jako życiową lekcję dającą okazję do zatrzymania się i zajęcia się sobą: uzdrowienia dawnych traum i zranień, rozwiązania wewnętrznych konfliktów, wydobycia wewnętrznych zasobów, uzdrowienia relacji i wprowadzenia istotnych zmian w swoim życiu. Wspieramy naszych podopiecznych w tym procesie, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem, pomagamy dotrzeć do źródeł wewnętrznej mocy i budować wspólnotę ludzi w podobnej sytuacji życiowej, która daje oparcie.

Tylko wtedy, gdy będziesz gotów zmienić swoje życie, będę mógł Ci pomóc.
Hipokrates